Tiedote Sofiakylän asiakkaiden omaisille

TIedote asukkaiden omaisille

Nokialla, 17.3.2020

Sofiakylä varautuu omalta osaltaan koronavirusepidemiaan. Hallituksen linjausten ja THL:n ohjeistuksen mukaan turhaa altistumista tulee välttää ja siksi tulemme vähentämään asiakkaidemme tarpeetonta liikkumista julkisilla paikoilla sekä rajoittamaan altistuksia.

Altistusmahdollisuuksien välttämiseksi keskitämme myös toimintoja ryhmäkodeittain. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintoja, kuten ruokailu ja erilaiset aktiviteetit, järjestetään enemmän ryhmäkodeittain. Mahdollisuuksien mukaan myös kulku ryhmäkotiin pyritään järjestämään vaihtoehtoisia reittejä pitkin.

Varotoimenpiteenä olemme keskeyttäneet toistaiseksi sekä tilapäishoidon Vaahteramäessä ja Melukylässä että aamu-, iltapäivä- ja loma-ajanhoidot.

Päivä- ja työtoiminta talon ulkopuolisille peruutetaan ajanjaksolla 17.3.- 15.4.2020. Vakituisten asiakkaiden päivätoiminta järjestetään toistaiseksi omissa pienryhmissä.

Eiliseen hallituksen päätökseen pohjautuen olemme tästä päivästä lähtien päätyneet kieltämään kaikkien ulkopuolisten käynnit ja vierailut Sofiakylässä. Tämä koskee mm. fysioterapeutteja, avustajia sekä valitettavasti myös läheisiä. Myös kotikäynnit on toistaiseksi samasta syystä kielletty.

Toistaiseksi ulkoilut avustajan/fysioterapeutin/läheisen kanssa ovat kuitenkin sallittuja. Ulkoilu voi tapahtua Sofiakylän ympäristössä, ei muualla. Niistä tulee sopia ohjaajien kanssa. Asukkaan haku tapahtuu suoraan talon ulko-ovelta. Tämä tosin edellyttää, että henkilöllä ei ole minkäänlaisia oireita.

Mikäli läheisenä haluatte kieltää avustajien ym. ulkoilutuksen niin laitatteko siitä perjantaihin 20.3 mennessä viestin omaan ryhmäkotiin?

Tällä hetkellä Sofiakylässä ei ole koronavirusepäilyä, mutta haluamme toimia vastuullisesti ja tehdä voitavamme tilanteen hallinnassa pysymiseen.

Toivomme Teidän ymmärrystänne ja joustoa tässä meillekin haastavassa tilanteessa.

Ystävällisin terveisin,

Riitta Peltonen
Sofiakylä Oy