Sofiakylän henkilöstö

Sofiakylän eri rakennuksissa on moniammatillinen henkilöstörakenne, jota jokainen täydentää omalla erityisosaamisellaan.

Vakinaisen henkilöstön lisäksi toiminnassa on mukana määräaikaisia työntekijöitä. Sofiakylässä voi myös opiskella ammattiin oppisopimuksella ja suorittaa alan harjoittelujaksoja.

Mitä Soffari tarjoaa työntekijälle?

Henkilöstöömme kuuluu:

  • sairaanhoitaja
  • sosionomeja
  • lähihoitajia
  • kehitysvammaohjaajia
  • työnohjaaja.

Lisäksi henkilöstöön kuuluu kokki ja fysioterapeutti, joiden erityisosaaminen on käytettävissä kaikissa taloissa.

Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla ja työnohjauksella.

Tutustu Sofiakylä rekrytointi -videoon

Sofiakylän työkulttuuri on osallistava

Meillä kokeillaan, eikä sanota heti ei. Heittäydymme rohkeasti erilaisiin uusiin haasteisiin ja tilanteisiin. Tarjoamme ja edellytämme keskinäisessä yhteistyössä avoimuutta ja rehellisyyttä. Rakentava palaute auttaa meitä kehittymään.

Meillä kaikilla on omat unelmamme, toiveemme ja vahvuutemme. Sofiakylästä muodostuu vahva tarina ja luomme värikästä kertomusta yhdessä.

Innostava ja pirskahteleva toimintaympäristömme mahdollistaa tapahtumien ideoimisen ja osallistumisen. Meillä tulet kuulluksi ja voit joustavasti vaikuttaa päivän kulkuun ja toiminnan sisältöön. Meillä saa oman äänensä kuuluviin. Toiveita ei heti tyrmätä, vaan ideat ovat tervetulleita.