Me tarjoamme

Tarjoamme kilpailukykyisen palkan lähihoitajillemme ja toivomme sen osoittavan, että haluamme pitää työntekijöistämme kiinni. Palkka ei ole vain rahaa vaan myös arvostuksemme osoitus.

Koska Sofiakylässä on monimuotoista toimintaa (asumispalveluita, päivätoimintaa, tilapäishoitoa) ja asiakkailla erilaisia tarpeita, meillä on hyvä mahdollisuus työnkiertoon ja ammattilaisena kasvamiseen. Nuorten päivätoiminnan rytmi ja sisältö on hyvin erilainen lasten tilapäishoitoon verrattuna saati autismin kirjoon kuuluvien päivärytmi.

Työntekijöidemme työhyvinvoinnin sitoumuksen osoituksena meillä on laajat työterveyshuollon palvelut, sisältäen myös Fennian vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Työterveyshuolto kattaa yleis-, työterveys- ja erikoislääkäritasoisen sairaanhoidon. Se on voimassa työ- ja vapaa-ajalla sekä urheilutoiminnassa. Se kattaa myös vanhat vammat ja sairaudet eikä vaadi terveysselvitystä.

Työnohjauksemme toteutuu kuukausittain ja tarpeen mukaan kokeneen ja koulutetun työnohjaajan toteuttamana. Siinä arvioidaan arjen toimintaa ja työn vaatimuksia ja sen tarkoituksena on auttaa työntekijäämme kehittymään omassa työssään ja edistää työssä jaksamista.

Toimintamme nojaa viikko-ohjelmaan ja sen puitteissa toimintamme toteutuu asiakkaidemme ehdoilla. Tämä antaa työntekijöillemme vapauden suunnitella työpäiviensä kulun parhaaksi katsomallaan tavalla.

Käytössämme on kolmen viikon työvuorosuunnittelu, jossa jokainen pääsee vaikuttamaan omiin työvuoroihinsa ja lomien ajankohtiinsa. Työvuorolistamme tehdään ryhmäkodeittain. Ennakoimattomissa menoissa on myös työvuoronvaihtomahdollisuus, jossa työntekijöiden kesken voidaan sopia poikkeustilanteista.

Työntekijämme elämäntilanteessa tapahtuvissa äkillisissä muutoksissa tai ylimääräisen vapaa-ajan mahdollistamiseksi annamme mahdollisuuden pitää palkattomia vapaita.  Myös työaikapankkimme mahdollistaa ylimääräisen palkallisen vapaan, jos sille on tarvetta.

Mitä Soffari tarjoaa työntekijälle?

Työntekijöillemme järjestettävää työhyvinvointitoimintaa järjestetään säännöllisesti. Ryhmäkotiemme työntekijät päättävät vuorollaan TYHY-toiminnan sisällön. Työhyvinvointia tukee mm. työpaikalla saatavan fysioterapeutin työergonomian ohjauksen muodossa. Lisäksi työympäristömme ergonomiaa arvioidaan säännöllisesti.

Ruokaetuumme kuuluu kotiruokalounas tai päivällinen.

Työntekijämme saa Nokian 1. Apteekista 20% alennuksen kaikista muista paitsi lääkkeistä. Lahjakortin 1 kk harjoitteluun Forever Tampellassa.

Koulutus ja kehittyminen

Työntekijöillemme järjestettävät vuosittaiset kehityskeskustelut ovat tärkeä osa omaa osaamisen kehittämistä ja urapolun suunnittelua.

Kannustamme jatkuvaan kouluttautumiseen (esim. eri lähihoitajan suuntautumisvaihtoehtoihin tai jatkokoulutusopintoihin) ja koulutamme asiantuntijoiden avulla hoitotyöhön liittyviin erityistarpeisiin (kuten dialyysihoidon teko, EA:n jatkokoulutus ja MAPA) ja asukaskohtaisiin välineisiin (esim. insuliinipumppu ja erilaiset kommunikointivälineet). Henkilökuntamme jakaa osaamista avoimesti keskenään. Käytössä on mahdollisuus myös lisäkoulutukseen oppisopimuksella.

Ota yhteyttä

Sofiakylän toimitusjohtaja Riitta Peltonen

Riitta Peltonen
Toimitusjohtaja

p. 050 487 2282
riitta.peltonen@sofiakyla.fi

Alex Renard

Alex Renard
HR-koordinaattori

p. 044 906 6900
alex.renard@sofiakyla.fi