Päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille SoffariKlubilla

Soffariklubi tarjoaa päivätoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville Sofiakylän asukkaille sekä ulkopuolisille asiakkaille.
Toimintaa järjestetään arkipäivisin klo 9.00 – 15.00 moderneissa ja esteettömissä tiloissa. Päivätoiminnassa toimii erilaisia ryhmiä ja niihin osallistuminen suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti.

Työtoimintaa SoffariKlubilla

SoffariKlubi tarjoaa työtoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville Sofiakylän asukkaille sekä ulkopuolisille asiakkaille. Toimintaa järjestetään arkipäivisin Sofiakylän rakennuksissa. Työtoiminnassa harjoitellaan erilaisia taitoja siivouksen sekä talojen ylläpidon kautta.

Lisää tietoa päivä- ja työtoiminnasta saat numerosta 044 906 6900.

Tervetuloa!

Päivätoiminnan pajat ja ryhmät

Ajankohtaiset

Ajankohtaiset – kieli ja tarinat ovat keskeisiä teemoja uutisten lisäksi. Kirjojen, lehtien sekä ajankohtaisten uutisten lukemisen ohella Soffariklubilla syntyy myös omia tarinoita, runoja ja lauluja riimitellen tai muutoin hullutellen.

Käymme viikoittain läpi lukien ja keskustellen ajankohtaisia asioita lehdistä, tietokoneelta tai selkokielisistä uutisista.

Tutustumme urheilun maailmaan, kiinnostavaan kulttuuriin, kuten museoihin ja elokuviin tai tutkimme luonnon monimuotoisuutta.

Uutishetkien ohella seuraamme aikaa huomioimalla esim. vuodenaikateemoja ja muita merkkipäiviä.

Digipaja

Digipajassa tutkitaan tablettien käyttömahdollisuuksia kommunikaatiovälineenä, kognitiivisten taitojen harjoittajana, itseilmaisun apuvälineenä sekä viihdyttäjänä.

Toimintaan kuuluu esimerkiksi still- ja videokuvausta, elokuvien katselua, digitaalista piirtämistä, musiikkia sekä erilaisia pelejä ja teemme virtuaalimatkoja.

Digipaja kehittää ja ylläpitää kielellistä ja taiteellista itseilmaisua sekä kognitiivisia ja motorisia kykyjä hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla.

Myös arkitaitoja, kuten rahalaskuja ja kellonaikoja harjoitetaan mobiilipelien avulla.

Kädentaitopaja

Kädentaitopajassa nautitaan luovasta ilmaisusta ja harjoitellaan mielenkiintoisia tekniikoita erilaisin välinein ja materiaalein. Samalla harjaantuvat muisti, keskittymiskyky, tarkkaavaisuus ja ongelmanratkaisukyky. Maalaamme, piirrämme, askartelemme, muovailemme, ompelemme ompelukoneella tai teemme puutöitä.

Kädentaitopajassa lähes kaikki on mahdollista asiakkaiden toiveita kuunnellen. Ideoita käymme hakemassa taidenäyttelyistä tai muista kulttuurikohteista.

Liikuntaryhmät

Liikuntaryhmissä harjoitellaan liikkumisen eri muotoja, rytmitajua, kehonhallintaa, sekä ennen kaikkea itseilmaisua. Samalla kunto kasvaa ja mieli virkistyy!

Käytämme paljon musiikin liikuttavaa voimaa hyödyksi tutustuessamme omiin kehoihimme. Ulkoilemme säännöllisesti ja tutustumme erilaisiin liikuntalajeihin niin sisä-, kuin ulkotiloissa.

Diskon pidämme kerran kuukaudessa. Vierailemme myös erilaisissa kohteissa kokeilemassa erilaisia liikuntalajeja.